24. april 2019

Repræsentantskabsmøde 2019

Bemærk venligst at indstillinger til den ledige bestyrelsespost skal være formanden i hænde senest 10 dage før mødet, og udsendes til klubberne 5 dage før mødet

Regnskabet 2018

Budget 2019