OM IH

Om Idrætsrådet Hvidovre

Idrætsrådet Hvidovre er en paraplyorganisation for idrætsforeningerne i Hvidovre.

Organisationen blev stiftet d. 15. marts 1966 med navnet Fællesrepræsentationen af Idrætsforeninger i Hvidovre. I 2009 blev dette ændret til Idrætsrådet Hvidovre.

Idrætsrådets opgaver er at rådgive og vejlede foreningerne i udvikling, projekter - og visionsoplæg samt almindelige foreningsopgaver, herudover at have kontakt til kommunen og samarbejde med politikerne omkring politikker og opgaver, der vedrører og udvikler idrætten, herunder sundhedsmæssige opgaver til gavn for alle borgere i alle aldre.

Idrætsrådet arbejder desuden med synliggørelse af klubberne og deres idræt. Idrætsrådet udvikler selv projekter i form af sundhedsfremmende aktiviteter, idrætsskoler, idrætsinstitutioner, skoleløb, mediedebat, facilitetsplaner m.v.

Idrætsrådet arbejder både for synliggørelse af breddeidrætten samt eliteidrætten ved at samarbejde med kommunen om at udarbejde politikker for både Kultur og Fritid samt eliteidrætspolitik.

Herudover samarbejder vi med idrættens organisationer som f.eks. DIF og DGI.