INDMELDELSE

Ved indmeldelse til Idrætsrådet Hvidovre skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Foreningen skal have hjemsted i Hvidovre Kommune
  • Foreningen skal være medlem af en højere organisation indenfor vedkommende idrætsgren som f.eks. Danmarks Idrætsforbund (DIF), Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) eller Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF)
  • Betaling af årligt kontingent, som er fastsat af repræsentantskabet

Indmeldelse og udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til Idrætsrådets formand. Udmeldelse vil kunne finde sted med 3 måneders varsel til d. 1. april.